Monday, November 30, 2009


LAPORAN LDP STAR KE 5/2009
Tarikh : 30 November 2009
Tempat : Bilik Persidangan STAR
Sesi 1 LDP ke 5 bertajuk Kepimpinan Untuk Transformasi Pendidikan telah disampaikan oleh Encik Addenan Bin Osman, Penolong Kanan STAR . Beliau telah mengupas bagaimana transformasi pendidikan disebuah sekolah berkesan dicapai berdasarkan kepada empat sumber iaitu sumber Intelektual, Kewangan, Spiritual dan Sosial.
Sesi 2 LDP disampaikan oleh Encik Zakaria Bin Mohamad Yusof, Penolong Kanan Kokurikulum STAR membincangkan tajuk Dasar, Pelaksanaan dan Pengurusan Kokurikulum Sekolah. Guru-guru juga turut membuat penilaian terhadap aktiviti kokurikulum tahun 2009 sebelum sesi berakhir.
Program kali ini dihadiri oleh 47 orang guru dan kos yang digunakan adalah sebanyak RM620.

Monday, November 23, 2009

LDP SM SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH,TAIPING

PENDAHULUAN
Program perkembangan staf merupakan salah satu program tahunan yang dijalankan yang melibatkan para guru. Pelbagai program ataupun aktiviti telah dijalankan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan guru-guru antaranya seperti ceramah dan bengkel bersesuaian dengan tuntutan dan cabaran yang terpaksa dihadapi kini.

OBJEKTIF
Program perkembangan staf ini dijalankan adalah bagi memastikan guru-guru dapat:-Meningkatkan mutu perkhidmatan di dalam melaksanakan tugas masing-masing.Memperkembangan ilmu sedia ada melalui maklumat-maklumat baru yang disampaikan.Meningkatkan motivasi, semangat dan kesejahteraan mental serta fizikal.Memupuk semangat kerja berpasukan di kalangan guru-guru.Mengaplikasikan segala bentuk ilmu baru di dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan guru-guru.

JAWATANKUASA INDUK
PENAUNG : Pn. Rahimah Bt. Muhd. Sura
PENGERUSI : Pn. Noorhizan Bt. Muhd. Arif
SETIAUSAHA : Pn. Razhiyah Bt. Salleh
AJK
Penolong Kanan HEM :En.Kamaruddin Bin Ismail
Penolong Kanan Ko-Kurikulum :En.Asma Azmin Rashid Bin Mohd. Nawawi
Semua ketua bidang :En. Khairuddin Bin Razali
:En.Wong Tuck Ee
:Pn. Nabisah Beebi Bt. Mura Sahib
:Pn. Hasmyza Bt. Abd. Wahab
Kaunselor :En. Mohd. Izhar B. Mohd. Zahari
AJK PIBG :Pn. Sazni Aida Bt. Sabri
AJK Guru :Pn. Nurhafizah Bt. Muhd. Fauzi


PROGRAM-PROGRAM PERKEMBANGAN STAFF YANG TELAH DIJALANKAN

(1)
28/3/2009
(6 JAM) MOTIVASI:GURU CEMERLANG
PENCERAMAH:EN. MOHD.DAWI BIN ITHNIN
MAKANAN
Pagi:RM 3x66=RM198.00
T/hari:RM9x66=RMRM594.00
Petang:RM3x66=RM198.00
Jumlah=RM990.00

(2)
25/5/2009
(6 JAM) EDU WEB TV
PENCERAMAH:PN. FAUZIAH HANIM
Pagi:RM 3x66=RM198.00
T/hari:RM9x66=RMRM594.00
Petang:RM3x66=RM198.00
Jumlah=RM990.00

(3)
20/6/2009
(6 JAM) PROGRAM KESEDARAN KEPENTINGAN STANDARD
PENCERAMAH:JABATAN
PENGURUSAN PANITIA
PENCERAMAH:PN. NOORHIZAN BT. MOHD. ARIF
Pagi:RM 3x66=RM198.00
T/hari:RM9x66=RMRM594.00
Petang:RM3x66=RM198.00
Jumlah=RM990.00

(4)
22/6/2009
(6 JAM) KOPERASI SEKOLAH
PENCERAMAH:EN. MOHD. HAFIZ BIN SATAR
T/hari:RM9x60=RMRM540.00
Air Mineral:RM20.00
Jumlah=RM 560.00

(5)
25/7/2009
(6 JAM) MEDIA DALAM P&P
PENCERAMAH:CIK AZWIN SYUHAIRAH &CIK SHUHAIMAH
Pagi:RM 3x66=RM198.00
T/hari:RM9x66=RMRM594.00
Petang:RM3x66=RM198.00
Jumlah=RM990.00

(6)
10/8/2009
(2 JAM) HEADCOUNT
PENCERAMAH:PN. RAHIMAH BT. MOHD. SURA

(7)
15/8/2009
(6 JAM) PENGURUSAN PROTOKOL MAJLIS RASMI
PENCERAMAH:PN. RAHIMAH BT. MOHD. SURA
Pagi:RM 3x66=RM198.00
T/hari:RM9x66=RMRM594.00
Petang:RM3x66=RM198.00
Jumlah=RM990.00

(8)
9/11/2009
(4 JAM) PENGURUSAN STOK
PENCERAMAH:EN. ROSLAN B.KASSIMJUMLAH JAM: 42 JAM
JUMLAH KOS:RM 6500.00


LDP 1: 28/3/2009
MOTIVASI(GURU CEMERLANG SEKOLAH TERBILANG)
Motivasi berterusan amat penting dalam perkhidmatan.Justeru itu,S M Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan kursus LDP bertajuk Guru Cemerlang Sekolah Terbilang pada 28/3/09 yang telah disampaikan oleh penceramah En. Dawi B. Ithnin seorang pensyarah Institut Aminuddin Baki.
Antara Objektif utama ialah peningkatan dalam perkhidmatan dan diharapkan motivasi kali ini dapat menanam sikap bertanggungjawab di kalangan guru.
Kaedah kursus yang dijalankan ialah ceramah,sumbang saran dan soal jawab.


Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,PerakLDP 2: 25/5/2009
EDU WEB TV
S M Sains Raja Tun Azlan Shan telah mengadakan kursus Edu Web pada 25/5/2009. Kursus ini telah berlangsung di makmal komputer sekolah.Semua guru diberi pendedahan tentang Edu Web .Diharapkan dengan adanya kursus ini guru-guru dapat mempelbagaikan bahan bantu mengajar.
Antara aktiviti yang dijalankan ialan sesi penerangan/ceramah dan tunjuk cara.
Semoga kursus ini mencapai matlamat.


Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,Perak

LDP 3: 20/6/2009
PROGRAM KESEDARAN KEPENTINGAN STANDARD

Mendapatkan maklumat yang betul dan tepat dalam sesustu perkara amat penting dalam kehidupan.Menyedari kepentingan tersebut S M Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan Program Kesedaran Kepentingan Standard yang telah disampaikan oleh Jabatan Standard Malaysia.
Antara objektif utama yang dicapai ialah dapat membuat keputusan yang bijak semasa membeli produk/perkhidmatan.

Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,PerakLDP 4: 22/6/2009
INTERGRASI KOPERASI SEKOLAH DAN KOPERASI DEWASA MEMUPUK KECEMERLANGAN

Menyedari kepentingan kecemerlangan sekolah dalam semua aspek,pelbagai program telah diadakan.Jawatankuasa Perkembangan Staf S M Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan ceramah bertajuk Intergrasi Koperasi Sekolah dan Koperasi Dewasa Memupuk Kecemerlangan.
Program ini dijalankan untuk menggalakkan budaya bekerjasama dalam kehidupan seharian sejajar dengan usaha untuk memupuk perpaduan.
Ceramah ini telah menggariskan beberapa objektif iaitu:
*member pendedahan kepada guru betapa pentingnya hubungan antara sekolah dengan agensi-agensi lain.
*member kefahaman mengenai penghayatan nilai-nilai murni yang patut ada untuk berjaya.
Kaedah kursus adalah ceramah.Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,Perak

LDP 5: 25/7/2009
MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penggunaan perisian media dalam P&P sememangnya banyak member manafaat kepada guru.Tambahan dalam membina bahan bantu mengajar.
Sehubungan itu Jawatankuasa Perkembangan Staf S M Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan kursus yang dipanggil Story Telling pada 25/7/2009 bertempat di Makmal Bestari.
Tujuan program ini dijalankan bagi membantu guru dalam menjalankan tugas masing-masing.
Kaedah yang digunakan ialah penerangan dan tunjuk cara.


Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,Perak
LDP 6: 10/8/2009
HEADCOUNT
Kursus ini dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan serta meningkatkan terus cemerlang.
Objektif yang dapat dicapai ialah cara mencapai kecemerlangan akademik antaranya:
a)Perancangan Strategik -berdasarkan data keputusan peperiksaan
b)Pemantauan dan Penyeliaan-perlaksanaan program yang telah dirancang
c)Postmortem dan tindakan susulan-keupayaan guru yang mengajar dan kualiti soalan (JSU)


Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,Perak

LDP 7: 15/8/2009
PENGURUSAN PROTOKOL MAJLIS RASMI

S M Sains Raja Tun Azlan Shah sekali lagi telah mengadakan kursus latihan dalam perkhidmatan bertajuk “PENGURUSAN PROTOKOL MAJLIS RASMI”. Kursus ini telah diadakan pada 15/8/09 bertempat di Bilik Gerakan.Semua guru menghadiri majlis ini.
Kursus ini telah disampaikan sendiri oleh Pengetua sekolah ini.Kursus ini sangat berguna dan dapat dijadikan panduan oleh semua guru berkaitan dengan amalan protokol dalam majlis rasmi.Kursus ini memberi input yang berkesan kepada semua guru berkaitan etiket dan ketertipan di meja makan serta protokol dalam mengendalikan majlis rasmi.
Kaedah kursus adalah ceramah.


Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,Perak


LDP 8: 8/11/2009
PENGURUSAN STOK

S M Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan Kursus Pengurusan Stok bertempat di Bilik Gerakan.Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dari segi pengurusan kewangan yang dilaksanakan di sekolah ini.
Sesi ceramah berkaitan prosedur pembelian melalui pengurusan kewangan sekolah.Penceramah juga menyentuh prosedur pendaftaran stok.Bagi sesi ceramah yang disampaikan oleh Ketua Pembantu Tadbir ini telah memberi pendedahan dan penerangan lengkap mengenai penerimaan,pendaftaran, penggunaan,penyimpanan dan pemeriksaan,penyelenggaraan,pelupusan dan kehilangan dan hapuskira.Kursus ini dibuat kerana terdapat perubahan dalam tatacara Pengurusan Aset Kerajaan yang perlu dipinda dari Kad Stok Lama ke Kad Stok Baru.
Disediakan oleh,
S/U LDP S M Sains Raja Tun Azlan Shah,Taiping,Perak

Wednesday, November 18, 2009

Kursus Kajian Tindakan


SMAP Kajang telah mengadakan kursus Kursus Kajian Tindakan untuk guru-guru sekolah ini pada 13 November 2009. Kursus ini telah diadakan di Smapk (Bilik Seminar) dan dihadiri oleh 60 orang guru SMAP Kajang.

Kajian tindakan adalah satu bentuk kajian gunaan yang bertindak menyelidik aplikasi sesuatu prinsip atau kaedah dalam situasi yang khusus. Ia adalah satu cara bagaimana seorang guru perlu mengenal dan menganalisis kekuatan dan kelemahan masalah dalam proses P&P sebelum merancang sebarang aktiviti. Setiap pelaksanaan aktiviti perlu dinilai kesan dan impaknya di samping melihat sejauh manakah aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan memenuhi keperluan dan penyelesaian masalah dan seterusnya merancang penambahbaikan. Dengan mengetahuai permasalahan sebenar dan pemantauan serta bimbingan berterusan diharap pelajar-pelajar dapat meningkatkan penguasaan dalam pelajaran dan seterusnya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan Kursus ini adalah bertujuan untuk mendedahkan para guru cara untuk membuat kajian tindakan dan membolehkan guru-guru memantau prestasi murud-murid secara lebih berfokus dan mengambil tindakan susulan berdasarkan kajian yang dibuat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Objektif khusus dalam bengkel ini antaranya ialah:

1. Mengenal pasti kelemahan pelajar dalam setiap mata pelajaran.

2. Melaksanakan tindakan susulan terhadap kelemahan murid yang dikenal pasti.

3. Meningkatkan kebekesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

4. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti.


Kursus ini disampaikan oleh Dr. Jamaludin bin Badusah. Kursus ini telah melibatkan kos berjumlah RM 620.00 ( RM enam ratus dua puluh sahaja).

Laporan oleh Pn. Hasnah Yusuff


Setiausaha LDP SMAPK 2009
Sek. Men. Agama Persekutuan Kajang.

Latihan Dalaman (Overview Sistem Pengurusan Sekolah).

SMAP Kajang telah mengadakan kursus Latihan Dalaman (Overview Sistem Pengurusan Sekolah). ini dijalankan sebanyak dua sesi kerana makmal komputer hanya mampu memuatkan seramai 40 orang guru. Kursus ini diadakan pada 19 Ogos 2009 bertempat di Makmal Komputer dan dihadiri oleh 30 dalam setiap sesi. Kursus ini dijalankan untuk memberi pendedahan kepada guru-guru cara untuk mengemaskini dan menyemak data masing-masing secara on-line. Program ini amat sesuai diberikan kepada guru-guru bagi mempertingkatkan profesionalisme keguruan mereka.

Walau bagaimanapun tidak semua guru dapat menghadirkan diri dalam program ini kerana terlibat dengan beberapa kursus diluar. Semua pihak terutama ahli jawatankuasa pelaksana memberi sokongan sepenuhnya dalam menjayakan program ini. Kursus ini disampaikan oleh Cik Farid Faridah ( Pegawai Rebound Asia) dan En. Abdul Taip bin Muhammad Amin.Kursus ini telah melibatkan kos berjumlah RM 424.50 ( RM empat ratus dan sen lima puluh sahaja).

Laporan oleh Pn. Hasnah Yusuff


Setiausaha LDP SMAPK 2009
Sek. Men. Agama Persekutuan Kajang.

Kursus PATS ( Program Akademik Terbilang Selangor) 2009


SMAP Kajang telah mengadakan kursus PATS ( Program Akademik Terbilang Selangor) untuk guru-guru sekolah ini pada 18 Mei 2009. Kursus ini telah diadakan di Smapk (Bilik Seminar) dan dihadiri oleh 53 orang guru SMAP Kajang.
Kursus ini dijalankan untuk member pendedahan kepada guru-guru untuk mengesan dan memperbaiki kualiti kecemerlangan pelajar. Program ini amat sesuai diberikan kepada guru-guru bagi mempertingkatkan profesionalisme keguruan mereka. Walaubagaimanapun tidak semua guru dapat menghadirkan diri dalam program ini kerana terlibat dengan beberapa kursus diluar. Semua pihak terutama ahli jawatankuasa pelaksana memberi sokongan sepenuhnya dalam menjayakan program.

Objektif khusus dalam bengkel ini antaranya ialah:

1. Mengenal pasti kelemahan pelajar dalam setiap mata pelajaran.

2. Melaksanakan tindakan susulan terhadap kelemahan murid yang dikenal pasti.

3. Meningkatkan kebekesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

4. Meningkatkan prestasi pelajar dalam pelajaran dari segi kualiti dan kuantiti.


Kursus ini disampaikan oleh Puan Siti Azzah Yaacob dan Cik Zuriyal Hanim binti Baharuddin. Kursus ini telah melibatkan kos berjumlah RM 424.50 ( RM empat ratus dan sen lima puluh sahaja).


Laporan oleh Pn. Hasnah Yusuff

Setiausaha LDP SMAPK 2009
Sek. Men. Agama Persekutuan Kajang.

Kursus Head Count 2009

SMAP Kajang telah mengadakan kursus Head Count untuk guru-guru sekolah ini pada 14 Mac 2009. Kursus ini telah diadakan di Smapk (Bilik Seminar) dan dihadiri oleh 65 orang guru SMAP Kajang.
Kursus ini dijalankan untuk member pendedahan kepada guru-guru untuk mengesan dan memperbaiki kualiti kecemerlangan pelajar.

Objektif khusus dalam bengkel ini antaranya ialah:

-Mencapai akademik terbaik murid-murid mengikut piawai SBP dengan menggunakan head count.

-Membantu guru mengenal pasti samada setiap murid mencapai target dalam setiap mata pelajaran seperti yang telah ditetapkan (ETR).

-Menyusun strategi untuk menyelesaikan pelbagai cabaran dalam usaha mencapai kecemerlangan akademik.

Kursus ini disampaikan oleh Puan Hajjah Salmiah binti Salleh. Kursus ini telah melibatkan kos berjumlah RM 750.00 ( RM tujuh ratus lima puluh sahaja).


Laporan oleh Pn. Hasnah Yusuff

Setiausaha LDP SMAPK 2009
Sek. Men. Agama Persekutuan Kajang.

Monday, November 16, 2009


LAPORAN LDP STAR KE 4/2009
Tarikh : 07 November 2009
Tempat : Makmal Komputer Bestari
LDP ke 4 bertajuk EDUWEB TV telah disampaikan oleh Encik Abd Rahman Bin Rashid, guru ITC STAR bertujuan memperkenalkan Eduweb TV sebagai wadah pendidikan digital untuk semua.
Selepas sesi pengenalan dan pendaftaran, guru-guru berkumpul mengikut panitia bagi meneliti dan mengenal pasti bahan-bahan yang tersedia dialam perisian Eduweb TV bagi tujuan aktiviti dan P&P.
Program kali ini dihadiri oleh 42 orang guru yang telah memberikan komitmen yang memuaskan dan kos yang digunakan sebanyak RM558.

Thursday, November 5, 2009

SMSKS LDP 8/2009: PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KOMPUTER DAN INTERNETPeranan guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi merancang menyampaikan ilmu itu dengan berkesan dan sistematik. Dalam usaha memenuhi keperluan masa kini, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan perlulah berasaskan komputer dan internet. Bahan-bahan yang dibina adalah sama ada dalam bentuk ‘softcopy’ mahupun ‘hard copy’. Guru bukan hanya sekadar pengguna tetapi guru juga adalah pereka dan pencipta bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kumpulan murid yang diajar. Demi merealisasikan hasrat ini SM Sains Kuala Selangor telah melaksanakan satu program perkembangan staf untuk guru-guru yang telah berlangsung selama 6 hari, dan mengambil masa sejumlah 21 jam.
Tarikh/Hari/Tempohmasa:
10 Oktober 2009, Sabtu, 8.00 pagi hingga 2.00 petang.
13, 14, 26, 27 dan 28 Oktober 2009, Selasa dan Rabu, 2.30 hingga 5.30 petang.
Para penceramah dan fasilitator adalah terdiri daripada guru-guru SMSKS;
1. Puan Nurul Uyun binti Abdullah (Slot 1: Pembinaan bahan P&P, 'soft/hardcopy', Slot 2: Pembinaan Laman Blog)
2. Encik Radin Fuad bin Radin Baidawi (Slot 3a: Pembinaan Laman Web)
3. Encik Ibrahim bin Kadri (Slot 3b: Pembinaan Laman Web)
Sesi ceramah, perbengkelan, pembentangan dan penilaian hasil kursus telah diadakan pada 3 tempat berlainan; Bilik Seri Bayu, Makmal Bestari dan Kiosk Komputer SMSKS.
Seramai 68 orang guru telah mengikuti sesi latihan ini.
Perbelanjaan yang telah digunakan untuk menjayakan program ini berjumlah RM 4737.50 dengan menggunakan dana peruntukan LDP 2009. Perbelanjaan ini adalah untuk menyediakan minum pagi, makan tengahari peserta kursus serta alatulis/keperluan kursus.
Aktiviti peningkatan kemahiran ICT seperti yang dilaksanakan dalam LDP ini perlu diteruskan pada tahun hadapan. Bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibina berasaskan komputer dan internet perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa.
"BERILMU, BERAMAL, BERBAKTI"
Disediakan oleh:
Jawatankuasa Perkembangan Staf, SMSKS

Monday, November 2, 2009

Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi
Tarikh : 30 - 31 Mei 2009
Tempat : Dewan Sri Bakti, SMSJ
Kehadiran : 60 Orang
Objektif : Kursus ini dijalankan bertujuan untuk memberi maklumat serta pengetahuan berkenaan dengan proses penganjuran dan protokol majlis rasmi serta etiket majlis tersebut.

Disediakan oleh
Hairul Hazizi Bin Hamzah
Penyelaras LDP SMSJ

Latihan Penilaian Tahap Kecekapan


Tarikh : 13 Mac 2009
Tempat : Bilik Gerakan, SMSJ
Kos : RM504.00
Kehadiran : 50 Orang
Objektif : Membantu guru-guru yang bakal menghadapi peperiksaan PTK supaya bersedia dengan contoh-contoh soalan serta tajuk-tajuk yang kebiasaannya keluar dalam PTK.

Disediakan oleh,
Hairul Hazizi Bin Hamzah
Penyelaras LDP SMSJ

Pengurusan Stress, Senaman Releksasi Dan Bina Pasukan
Pada 31 Oktober - 1 November 2009 Sekolah Menengah Sains Johor telah melaksanakan Latihan Dalam Perkhidmatan bertempat di Sebana Cove, Sungai Rengit, Kota Tinggi. Seramai 55 orang guru telah menghadiri kursus tersebut. Antara aktiviti yang dijalankan adalah ceramah kesihatan, pengurusan stress dan senaman releksasi yang dikendalikan oleh Dr. Hani Faslina dari Klinik Kesihatan Bandar Mas, Kota Tinggi. Kursus ini telah berjalan dengan kerjasama KEBIRU. Aktiviti bina pasukan sukaneka air juga di adakan. Aktiviti ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu guru-guru mengenali tahap tekanan yang wujudn dalam diri dan cara-cara yang sihat untuk menghadapi tekanan tersebut. Manakala aktiviti sukan air pula bertujuan untuk merapatkan hubungan serta kerjasama guru-guru supaya lebih erat dan lebih mesra.

Disediakan oleh,
Hairul Hazizi Bin Hamzah
Penyelaras LDP SMSJ

Sunday, November 1, 2009

Motivasi Guru
Tarikh: 16 Ogos 2008
Masa : 8.00 pagi - 4.30 ptg
Tempat : Bilik Gerakan, SMSJ
Penceramah : Encik Salamian Bin Surip
Tajuk : Bekerja sebagai satu Ibadah dan Komunikasi Berkesan
Kos : RM 1,680.00
Kurus ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu guru-guru menghayati serta bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab. Komunikasi berkesan pula penting bagi memastikan proses p&p guru dalam kelas berjalan dengan lancar dan sempurna.

Disediakan oleh,
Hairul Hazizi Bin Hamzah
Penyelaras LDP SMSJ