Monday, June 30, 2008


LAPORAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL 2008 SIRI 2

SMS Tun Syed Sheh Shahabudin telah mengadakan Seminar Pendidkan bertajuk “The key to successful classroom practice in all societies is the teacher’s capacity to cater for the diversity of learners.” Oleh Cik Izan Zhariza binti Izhar dan Theoretical perspectives of Peer-assisted Learning Strategy (PALS) oleh En. Tan Khan Aun dan Qulity Control : Issues and Problems oleh Cik Wan Maziha bt. Wan Jaafar, untuk guru-guru sekolah ini pada 28 Jun 2008 . Ceramah di adakan di Bilik persidangan Sekolah dan di hadiri oleh 69 orang guru SMS SMS Tun Syed Sheh Shahabudin.
Seminar ini di adakan untuk menyedarkan tentang isu dan kaedah pengajaran dan pembelajaran semasa dan terkini. Perbincangan di lakukan oleh guru cemerlang, guru baru dan guru pelatih yang mendapat pendedahan semasa tentang kaedah terkini.
Program dimulakan dengan pendaftaran pada pulul 8.00 hingga 8.30 pagi. Ucapan aluan oleh pentadbir sekolah 8.30 – 9.30 pagi.
Ceramah pertama . “The key to successful classroom practice in all societies is the teacher’s capacity to cater for the diversity of learners.” Oleh Cik Izan Zhariza binti Izhar.
Ceramah kedua Theoretical perspectives of Peer-assisted Learning Strategy (PALS) oleh En. Tan Khan Aun.
Ceramah ketiga Qulity Control : Issues and Problems oleh Cik Wan Maziha bt. Wan Jaafar.
Kursus ini telah melibatkan kos berjumlah RM 1185.50 (Satu ribu satu ratus lapan puluh lima dan lima puluh sen)

Semoga kursus ini mencapai matlamatnya.

Disediakan oleh,
Penolong Kanan
SMSTSSS