Tuesday, October 26, 2010

Latihan Dalam Perkhidmatan Bil 2 /2010

Latihan Dalam Perkhidmatan Bil 2 /2010Tajuk :
Tarikh : 7 Mac 2010
Masa : 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari
Tempat : Bilik Mesyuarat Desaru SM Bandar Penawar

SM Sains Kota Tinggi telah mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan kali kedua pada 7 Mac 2009.
Penceramah dalam LDP ini adalah Ketua Penolong Pengarah Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster iaitu Tuan Hj . Mohd. Kholil bin Mohamed.

Tajuk LDP ini ialah ‘How the World’s Best – Performing School Systems Come Out on Top.’
(Rujuk lampiran.)

Seramai 53 Orang guru telah menghadiri LDP ini.
Disediakan oleh,
(Puan Noorhayah bt Embong)
Penyelaras LDP SM Sains Kota Tinggi.