Wednesday, November 5, 2008

LAPORAN KURSUS BLOG UNTUK GURU-GURU SMSLD


PENDAHULUAN
Kursus Peningkatan Kemahiran ICT di kalangan guru-guru SM Sains Lahad Datu adalah satu usaha berterusan pihak sekolah dan Bahagian Teknologi Pendidikan untuk memastikan guru-guru disediakan dengan kemahiran ICT yang terkini. Untuk kursus kali ini kami telah memilih untuk memberikan pendedahan mengenai blog kepada guru-guru. Bersesuaian dengan ledakan teknologi maklumat pada masa kini, adalah penting untuk guru-guru di sini diberikan pendedahan yang sewajarnya. Diharap para guru dapat didedahkan dengan kemahiran ICT untuk penggunaan ICT yang berkesan dalam P&P supaya dapat meningkatkan pengetahuan dalam teknologi maklumat.
Blog yang dihasilkan oleh guru-guru dipertandingkan dan dinilai oleh En. Jackson Siga (pegawai dari Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sabah). Hadiah-hadiah yang disumbangkan oleh BTPN Sabah akan disampaikan pada 11 November 2008.

OBJEKTIF
1. Memupuk dan melahirkan guru yang boleh mempelbagaikan kreativiti menggunakan ICT


dalam penggunaan teknologi maklumat.
2. Membina budaya kerja yang berorentasikan teknologi maklumat di kalangan guru.
3. Menyediakan guru-guru yang celik IT bagi memperkasakan pembudayaan ICT dalam P&P.
4. Menyediakan satu asas pembudayaan ICT ke arah perancangan penambahbaikan sekolah bestari apliksi perdana.

TEMPAT
Bilik Bestari, SM Sains Lahad Datu.

TARIKH DAN MASA
1 November 2008, bermula jam 7.30 pagi hingga 5.00 petang.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini disertai oleh 25 orang guru dan pentadbir SM Sains Lahad Datu.

PERBELANJAAN KURSUS
Perbelanjaan kursus adalah sebanyak RM560.50 sahaja.

KANDUNGAN KURSUS
1. Pengenalan kepada blog.
2. Mencipta blog.
3. Menamakan blog.
4. Mengubah template.
5. Mengubah reka letak blog.
6. Menambah widget.
7. Memaparkan blog.

FASILITATOR
Cik Nor Hafeeza Bt Ezaddin