Monday, August 11, 2008

LDP 3 STJ - think.com

Pada 10/7/2008, semua guru SMSTJ diberi pengenalan tentang think.com. oleh Pn. Anita bt Mohammed Tamin dari BTP Negeri, Port Dickson, Negeri Sembilan. Beliau telah memberi penerangan yang cukup mantap dan jelas. Pada masa yang sama, SMSTJ telah mendaftar untuk think.com bagi guru-guru yang belum mendaftar dengan bantuan guru ICT.

Laman web ini amat berguna untuk pengajaran dan pembelajaran apabila pelajar bukan saja memperoleh idea baru tetapi juga dapat berinteraksi dengan pelajar di dalam dan di luar negera. Guru pula dapat mempelbagaikan bahan mengajar selaras dengan zaman ICT ini.

Diharapkan semua guru dapat manfaatkan segala kemudahan ICT dalam pelaksanaan P&P.