Monday, December 5, 2011

Latihan Perkembagan Staff

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping ( SERATAS ) telah mengadakan taklimat tentang SKPM pada 24 Januari 2011. Taklimat ini telah disampaikan oleh Puan Pengetua
Pn Rahimah binti Mohd Sura di bilik Gerakan SERATAS. Tujuan taklimat ini adalah untuk memberi pendedahan kepada guru-guru tentang perlaksanaan SKPM dalam sistem pendidikan.
Taklimat ini juga memberi penjelasan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam setiasp standard. Taklimat ini banyak memberi maklumat kepada guru-guru.

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDAP
SERATAS