Monday, December 5, 2011

Latihan Perkembagan Staff

Program Prestasi Cemerlang

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping (SERATAS) telah mengadakan aktiviti tersebut pada 16 Mei 2011 di bilik Gerakan SERATAS bertujuan untuk melahirkan ramai guru cemerlang bagi merealisasikan kecemerlangan profesion guru.
Antara aktiviti yang dijalankan adalah perbincangan dalam kumpulan bagi merangka beberapa strategi untuk menjayakan hasrat tersebut. Dan diakhir program ini , pembentangan hasil perbincangan telah diadakan untuk penambahbaikan.
Diharapkan aktiviti ini mampu membentuk budaya kerja yang lebih cemerlang.

sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDAP
SERATAS