Thursday, December 15, 2011

latihan dalam perkhidmatan

Active Learning

SM Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan sessi ceramah yang disampaikan oleh pengetua cemerlang Pn Rahimah binti Mohd Sura yang bertajuk "ACTIVE LEARNING" pada 22 ogos 2011 di bilik Gerakan SERATAS. Tujuan ceramah ini diadakan untuk mendedahkan kepada guru-guru tentang aktiviti-aktiviti yang berkesan semasa P&P supaya pelaajr-pelajar memberi respon yang positif dalam setiap tajuk yang diajar. Banyak perkara yang telah ditekankan bagi meningkatkan prestasi P&P agar mendapat pencapaian yang lebih berkesan .

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiuasaha LDAP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping