Tuesday, December 6, 2011

latihan dalam perkhidmatan

KOMPENTENSI GURU

SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping telah mengadakan sesi taklimat tentang Kompentesi Guru pada 1 ogos 2011 di Bilik Gerakan SERATAS yang disampaikan oleh Pn Pengetua Pn Rahimah binti Mohd Sura. Tujuan taklimat ini diadakan untuk menjelaskan tentang tugas dan peranan guru yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan satu kumpulan guru yang proaktif untu memastikan kecemerlangan pendidikan. Antara perkara penting yang ditekankan adalah peranan guru mengikut gred yang telah ditetapkan bermula DG41 sehingga DG 54 . Selain daripada itu, pn pengetua juga menjelaskan Model Perubahan Pengurusan.
Semoga taklimat ini mampu memberi motivasi kepada guru supaya bekerja dengan lebih cemerlang.

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah
Taiping Perak