Monday, July 9, 2012

Program Peningkatan Profesionalisme Guru dan Staf (team building) 2012SBP Integrasi Gombak telah mengadakan Program Peningkatan Profesionalisme Guru dan Staf (team building) pada 6 Julai hingga 7 julai 2012 di Tiara Beach Resort Port Dickson.Seramai 68 orang guru dan staf telah terlibat dengan program tersebut. Program ini dijalankan dengan menggunakan peruntukan SBT iaitu sebanyak RM10,000 iaitu pembayaran hotel sebanyak RM9490 dan RM510 untuk peralatan dan hadiah.
         Tujuan program ini dijalankan agar dapat melahirkan warga kerja yang berkualiti dan berketerampilan dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap positif. Di samping itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetesi, daya saing, barisan produktiviti, kejujuran serta ikhlas dalam bekerja. Di samping itu juga, program ini dapat meningkatkan tahap profesionalisme warga kerja SBP, meningkatkan hubungan ukhuwah, serta membina jati diri warga kerja SBPI Gombak.
         Pengisian program ini dijalankan dalam bentuk ceramah, ice breaking, team building, senamrobik dan sesi soal jawab. Pengendali program ini terdiri daripada guru kaunseling sekolah, guru LADAP serta Pengetua SBP Integrasi Gombak. Berdasarkan soal selidik yang diberi, didapati bahawa program ini amat memberi impak khususnya dari aspek hubungan antara warga kerja SBPI Gombak serta ilmu pengetahuan berkaitan budaya kerja yang cemerlang dan efektif.
        Kesimpulannya, program ini dapat berjalan dengan lancar dan jayanya. Para guru dan staf dapat menjalinkan hubungan yang lebih akrab dan seterusnya akan dapat melahirkan warga kerja yang produktif, proaktif dan ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan.

Disediakan oleh;

Setiausaha LADAP
(SBP Integrasi Gombak)


Thursday, December 15, 2011

latihan dalam perkhidmatan

Active Learning

SM Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan sessi ceramah yang disampaikan oleh pengetua cemerlang Pn Rahimah binti Mohd Sura yang bertajuk "ACTIVE LEARNING" pada 22 ogos 2011 di bilik Gerakan SERATAS. Tujuan ceramah ini diadakan untuk mendedahkan kepada guru-guru tentang aktiviti-aktiviti yang berkesan semasa P&P supaya pelaajr-pelajar memberi respon yang positif dalam setiap tajuk yang diajar. Banyak perkara yang telah ditekankan bagi meningkatkan prestasi P&P agar mendapat pencapaian yang lebih berkesan .

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiuasaha LDAP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping

Tuesday, December 6, 2011

latihan dalam perkhidmatan

The Role Of The Teacher in Building Leadership Capacity

SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping telah mengadakan ceramah bertajuk
The Role Of The Teacher in Building Leadership Capacity yang telah disampaikan oleh Pn Rahimah binti Mohd Sura pengetua cemerlang SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak pada 8 Ogos 2011 di Bilik Gerakan SERATAS. Tujuan ceramah ini diadakan untuk memupuk satu kumpulan profesional yang mempunyai daya kepimpinan yang berkualiti dan berdaya saing.
Diharap ceramah ini dapat mendidik dan memotivasi guru supaya lebih proaktif dalam memastikan kecemerlangan sekolah tercapai .

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak

latihan dalam perkhidmatan

KOMPENTENSI GURU

SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping telah mengadakan sesi taklimat tentang Kompentesi Guru pada 1 ogos 2011 di Bilik Gerakan SERATAS yang disampaikan oleh Pn Pengetua Pn Rahimah binti Mohd Sura. Tujuan taklimat ini diadakan untuk menjelaskan tentang tugas dan peranan guru yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan satu kumpulan guru yang proaktif untu memastikan kecemerlangan pendidikan. Antara perkara penting yang ditekankan adalah peranan guru mengikut gred yang telah ditetapkan bermula DG41 sehingga DG 54 . Selain daripada itu, pn pengetua juga menjelaskan Model Perubahan Pengurusan.
Semoga taklimat ini mampu memberi motivasi kepada guru supaya bekerja dengan lebih cemerlang.

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah
Taiping Perak

latihan dalam perkhidmatan

TOASTMASTERS

SM Sains Raja Tun Azlan Shah telah menjemput beberapa wakil dari Toastmasters Club untuk memberi penerangan kepada guru-guru tentang tujuan penubuhan dan aktiviti Toastmasters.
Taklimat ini juga telah diadakan pada 28 Februari 2011 di bilik Gerakan SERATAs. Dan taklimat tersebut telah disampaiakn oleh Pn May Chia dan Mr Shakers Singh.

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDAP
SM Sains Raja Tun Azlan Shah

Monday, December 5, 2011

Latihan Perkembagan Staff

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping ( SERATAS ) telah mengadakan taklimat tentang SKPM pada 24 Januari 2011. Taklimat ini telah disampaikan oleh Puan Pengetua
Pn Rahimah binti Mohd Sura di bilik Gerakan SERATAS. Tujuan taklimat ini adalah untuk memberi pendedahan kepada guru-guru tentang perlaksanaan SKPM dalam sistem pendidikan.
Taklimat ini juga memberi penjelasan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam setiasp standard. Taklimat ini banyak memberi maklumat kepada guru-guru.

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDAP
SERATAS


Latihan Perkembagan Staff

PENGURUSAN STRESS

Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah telah mengadakan ceramah Pengurusan Stress yang telah disampaikan Puan Pengetua Cemerlang Puan Rahimah binti Mohd Sura.
Ceramah ini telah diadakan pada 5 September 2011 di bilik Gerakan SERATAS. Di antara perkara yang disampaikan adalah definisi stress, realiti stress, tanda stress, cara menangani stress dan tips seronok kerja.
Semoga ceramah ini mampu membantu guru-guru menghadapi cabaran semasa bekerja.

Sekian terima kasih

Disediakan oleh
Setiausaha LDAP
SERATAS